Soft Pink Vintage Milk Glass Vase

Regular price $ 14.00

Soft Pink Vintage Milk Glass Vase.

So pretty and dainty. Shabby chic.